PENGHARGAAN Bersyukur kehadra

PENGHARGAAN
Bersyukur kehadrat Ilahi dengan limpahNya dapatlah saya menyiapkan Kajian Kes bagi memenuhi syarat Pos Basik Perawatan Orthopedik sesi 01/2005.
Ribuan terima kasih diucapkan kepada semua yang terlibat di dalam proses menyiapkan Kajian Kes ini.Terutama sekali kepada :
Pihak pengurusan Kolej Kejururawatan Melaka,
– Pn Tan,Pemangku Pengetua Kolej Kejururawatan Melaka,
– Pn Ong,Penyelaras Pos Basik Perawatan Orthopedik 01/2005,
– Pn Puzaidah,Jururawat Klinikal Pos Basik Ortopedik,
Pakar-pakar,Pegawai Perubatan,Pembantu Perubatan dan Jururawat,
– Wad-wad Orthopedik Hospital Melaka,
– Jabatan Orthopedik Hospital Melaka,
– Dewan Bedah Hospital Melaka dan jabatan-jabatan lain,
Serta rakan-rakan seperjuangan yang sentiasa memberi pendapat dan membantu saya menyiapkan Kajian Kes ini.
Tidak lupa juga kepada kedua-dua ibubapa saya dan Yuzie Aznita yang sentiasa memberikan kata-kata semangat untuk terus berusaha menyiapkan Kajian Kes ini.Terima kasih di atas doa kalian.
Semoga jasa baik yang dicurahkan akan membantu saya meningkatkan prestasi kerja di dalam memberikan perawatan yang terbaik kepada pesakit. Di harapkan dengan adanya Kajian Kes ini juga akan dapat memberikan rujukan kepada pelatih-pelatih lain yang ingin memahami permasalahan yang di bincangkan. Sekian Terima kasih.
PENGENALAN
Kajian kes ini dilakukan bagi memenuhi syarat-syarat bagi Kursus Pos Basik Perawatan Ortopedik. Kursus ini dijalankan selama 6 bulan bagi mempelajari perkara-perkara yang berkaitan dengan perawatan di dalam bidang ortopedik secara lebih mendalam.
Kajian kes ini akan mendedahkan perkara berkaitan dengan Close Comunitted Fracture Mid Shaft Left of Tibia, Close Fracture Lower Third Left of Fibula dan Close Avulsion Fracture Left of Tibia Tuberosity. Anatomi berkaitan tulang tibia, fibula dan patella akan diterangkan secara lebih terperinci. Pesakit telah mendapat rawatan di Hospital Alor Gajah dan dirujuk ke Hospital bagi mendapat rawatan yang selanjutnya. Pesakit telah dimasukkan ke wad di Hospital Melaka selama 13 hari dan telah menjalani rawatan bagi merawat kecederaan beliau.
Dengan kajian kes ini juga akan diterangkan perkara seperti perawatan yang dilakukan ke atas pesakit iaitu pemasangan External fixator, pembedahan Fasciomy akibat daripada komplikasi Compartment Syndrome dan traksi tulang. Ini dapat memberikan gambaran yang menyeluruh bagi merawat kecederaan yang berkaitan. Selain itu tindakan kejururawatan juga di terangkan bagi membantu meningkatkan kualiti perawatan dan memberikan keselesaan kepada pesakit.
Semoga kajian kes ini dapat memberikan pengetahuan di dalam memberikan rawatan kepada pesakit yang mengalami kecederaan yang berkaitan dengan kajian kes ini.
ANATOMI
TULANG TIBIA
Tulang Tibia juga dikenali sebagai Tulang Shin. Merupakan tulang yang kedua terpanjang dan berat di dalam badan manusia. Ianya merupakan tulang appendikular pada bahagian anggota bawah badan dan tergolong di dalam kumpulan tulang panjang. Lokasinya terletak di anterior dan medial kaki serta berada di tengah-tengah antara 2 sendi. Sendi lutut pada bahagian superior dan sendi kaki pada bahagian inferior. Bahagian proxsimal tulang tibia iaitu medial dan lateral condylar berartikulasi dengan medial dan lateral condylar tulang femur di dalam sendi lutut. Bahagian distal pula, medial melleolus tulang tibia berartikulasi dengan tulang talus. Fungsi utamanya ialah menampung berat badan yang di alirkan oleh tulang femur dan dialirkankan kepada tulang talus.

TULANG FIBULA
Tulang fibula juga merupakan tulang appendikular, dalam kumpulan tulang panjang dan berada pada bahagian anggota bawah badan. Kedudukannya ialah pada bahagian lateral tulang tibia. Bahagian proximal tulang fibula (head of fibula) ianya berartikulasi dengan lateral condyla tulang tibia. Ini dipanggil sendi proximal tibiofibular. Bahagian distal tulang fibula berartikulasi dengan tulang tibia di tibular tibia nocth dan dipanggil sendi distal tibiofibular. Lateral melleolus tulang fibula berartikulasi dengan tulang talus (head of talus) bagi membentuk sendi kaki.Tulang tibia dan tulang fibula dilekatkan oleh interosseous membrane.

TULANG PATELA
Tulang patela merupakan tulang jenis sesemoid yang terbesar. Ianya juga dikenali sebagai knee cap. Tulang patela dibahagikan kepada 2 bahagian iaitu bahagian inferior adalah apex dan superior adalah base. Kedudukannya di tengah-tengah tendon quadrisep. Terdapat 2 facet pada bahagian posteriornya yang bergerak di atas permukaan tulang femur (patella serface). Fungsinya ialah membantu di dalam pergerakan flexsi dan extensi sendi lutut. Di samping itu juga bertindak sebagai pelindung pada sendi lutut daripada tercedera.
Gambarajah Tulang Tibia dan Fibula

Pandangan Anterior

Pandangan Posterior
Gambarajah Tulang Patela dan Sendi Lutut
OTOT-OTOT TULANG TIBIA DAN FIBULA
1. Otot Soleus
Bermula : Kepala dan medial tulang tibia
Penghujung : Permukaan posterior calcaneus
Tindakan : Melakukan plantar flexsi sendi kaki
Saraf : Saraf Tibia

2. Otot Gastrocnemius
Bermula : Bahagian posterior condylar tulang femur
Penghujung : Permukaan posterior calcaneus
Tindakan : Plantar flexsi sendi kaki dan flexsi sendi
lutut
Saraf : Saraf Tibia
Otot soleus dan gastrocnemius adalah otot yang kuat dan membantu dalam pergerakan flexsi sendi kaki. Terutama semasa berjalan, berhenti semasa berjalan dan juga berlari.

3. Otot Peroneus Longus
Bermula : Di bahagian medial tulang tibia
Penghujung : Lateral dan permukaan plantar pada
tulang metatarsal pertama
Tindakan : Plantar flexsi sendi kaki dan everts kaki
Saraf : Saraf Superficial Peroneal
4. Otot Peroneus Brevis
Bermula : Permukaan lateral tulang tibia
Penghujung :Permukaan dorsal tulang metatarsal
ke-5
Tindakan : Plantar flexsi sendi kaki dan everts kaki
Saraf : Saraf Superficial Peroneal

5. Otot Tibialis Posterior
Bermula : Interosseous membrane tulang tibia dan
fibula
Penghujung : Base tulang metatarsal ke-2, ke-3 dan
ke-4.navicular, cuneiform, cuboid dan
calcaneus
Tindakan : Flexsi sendi kaki dan invert sendi kaki
Saraf : Saraf tibia

6. Otot Tibialis Anterior
Bermula : Permukaan lateral condylar tulang tibia
Penghujung : Tulang metatarsal pertama. Dan medial
cuneiform
Tindakan : Dorsiflexsi sendi kaki dan invert kaki
Saraf : Saraf Deep Peroneal

7. Otot Extensor Digitorum Longus
Bermula : Lateral condyla tulang tibia dan permukaan
anterior tulang fibula
Penghujung : Middle dan distal tulang metatarsal ke -4
Tindakan : Dorsiflexsi sendi kaki, extensi
metatarsalphageal dan interphalangeal
Saraf : Saraf Deep Peroneal

8. Otot Extensor Hallucis Longus
Bermula : Pertengahan tulang fibula dan interosseos
membrane
Penghujung : Permukaan dorsal distal phalanx
(Big toe)
Tindakan : Dorsiflexsi sendi kaki dan extensi ibu kaki
Saraf : Saraf Deep Peroneal

9. Otot Peroneus Tertius
Bermula : Distal tulang tibia dan interosseous
membrane
Penghujung : Permukaan dorsal tulang metatarsal
ke-5
Tindakan : Dorsiflexi sendi kaki dan everts kaki
Saraf : Saraf Deep Peroneal
Secara keseluruhannya, tulang fibula lebih banyak mempunyai otot melindunginya berbanding dengan tulang tibia. Oleh sebab itulah kepatahan pada tulang tibia lebih mudah terjadi apabila berlakunya tekanan.

Gambarajah Otot
Gambarajah Salur Darah Vena
Gambarajah Salur Darah Arteri
Gambarajah saraf
KEPATAHAN
Definisi : Kecederaan pada otot-otot dan tulang yang menyebabkan gangguan
separuh atau sepenuhnya pada kesinambungan tulang. Diklasifikasikan
kepada 2 iaitu kepatahan tertutup dan kepatahan terbuka
[Brayan et al (1994)].
Dibahagikan kepada 2 jenis kepatahan :
1. Kepatahan Tertutup.
Kepatahan yang tiada perhubungan di antara hujung
yang patah dengan bahagian luar badan.Tiada luka
kelihatan dan tiada kontaminasi berlaku.
2. Kepatahan Terbuka.
Kepatahan yang ada hubungan diantara hujung tulang
yang patah dengan bahagian luar badan. Terdapatnya luka dan
mudah tercemar dengan organisma daripada luar.
[ John Crawford Adam & David L.Hamblin,1995 ]

Sebab-Sebab Kepatahan.
1. Kepatahan Trauma
1.1. Secara Langsung – Tekanan yang kuat terus terhadap tulang yang terlibat.
1.2. Secara Tidak Langsung – Tiada tekanan terus terhadap
tulang.

3. Kepatahan Stress
Kepatahan yang di sebabkan minor stress yang
berulangan atau jumlah bebanan yang berat ke
atas tulang.

4. Kepatahan Patologikal
Kepatahan yang di sebabkan oleh penyakit atau
kekuatan tulang yang berkurangan. Contohnya
Osteoporosis, penyakit konginetal dan kanak-kanak.

Jenis-Jenis Kepatahan
Terdapat beberapa jenis kepatahan pada tulang. Diantaranya ialah :

1. Kepatahan Melintang (Tranverse)
Garisan kepatahan adalah melintangi tulang dan
bersudut tepat.

2. Kepatahan Serong (Obliqe)
Garisan kepatahan menyerong pada tulang. Garisan
yang tajam boleh menusuk pada otot-otot di sekeliling
tulang. Ini menyebabkan berlakunya kepatahan
terbuka.

3. Kepatahan Berpusar (Spiral)
Garisan kepatahan terbentuk mengelilingi mengikut
bulatan tulang. Tulang akan lebih cepat sembuh.

4. Kepatahan Ranting (Greenstick)
Biasanya berlaku pada kanak-kanak. Tulang yang
patah tidak mengalami kepatahan terus tetapi
akan melentur seperti ranting kayu yang masih muda.
5. Kepatahan Hancur (communited)
Terdapat beberapa fragmen tulang yang patah
membentuk beberapa pecahan pada garisan kepatahan.

6. Kepatahan Penyeseran (Displaced)
Distal fragmen tulang yang patah beralih posisi atau
Terkeluar dari aligment asalnya. Distal fragmen juga akan
menyebabkan berlakunya angulasi dan dapat
mencederakan otot dan salur darah.

7. Kepatahan Avulsi
Kepatahan yang disebabkan oleh otot yang mengecut
dengan cepat.Ini menyebabkan tulang yang melekatkan
otot yang terlibat tertarik dan patah.
Gambarajah Jenis-Jenis Kepatahan
TRAKSI TULANG
Traksi merupakan satu daya tarikan yang diberikan secara menentang untuk memberikan ketegangan semulajadi kepada otot-otot di sekeliling tulang yang mengalami kepatahan. Daya tarikan iaitu pemberat digunakan bagi memastikan otot-otot akan dapat ditegangkan. Badan pesakit akan bertindak sebagai kaunter traksi bagi memastikan tulang yang patah berada di dalam posisi yang betul. Traksi adalah di gunakan bagi kepatahan tertutup dan kepatahan terbuka.
Traksi tulang ialah satu prosedur awal yang dilakukan pada pesakit yang mengalami kepatahan tertutup. Prosedurnya ialah daya tarikan dikenakan terus pada tulang bagi merenggangkan otot-otot di sekeliling tulang yang patah.Kaedah ini memerlukan pemasangan steinment pin yang dimasukkan menembusi tulang.Di dalam kajian kes ini, pesakit di pasangkan traksi tulang pda tulang calcaneus. Lokasi tusukan ialah 2.5 cm inferior dan posterior dari lateral melleolus. Atau 4 cm inferior dan 3.5 cm posterior medial melleolus. Stirrup di letakan pada kedua-dua bahagian steinment pin dan diketatkan dengan skrew. Pemberat akan diikat pada stirrup dan digantung pada hujung katil.
Traksi tulang memerlukan Bohler Braun Frame(BBF) bagi meletakan kaki yang patah. Puley yang ada pada BBF adalah laluan tali di antara stirrup dengan pemberat. Perkiraan pemberat ialah 1:10 daripada berat badan pesakit. Selain itu BBF digunakan untuk meninggikan kaki pesakit bagi mengurangkan pembengkakan dan kesakitan. Kedudukan kaki pasakit mestilah di abduksi 45 darjah, selari jari kaki kedua, apex tulang patela dan anterior superior illiak spine.

Gambar Pesakit Yang Di Pasangkan Traksi Calcaneun

PRINSIP-PRINSIP TRAKSI TULANG

1. Posisis kaki pesakit hendaklah di abduksi 45 darjah.
2. Jari kaki kedua,apex tulang patella,anterior superior illiak spine mestilah selari
3. Kaki hendalah ditinggikan di atas Bohler Braun Frame.
4. Tali dapat melalui puley tanpa geseran. Tali mestilah tidak disambung-sambung dan tidak reput.
5. Pemberat hendaklah tidak menyentuhi lantai.
6. Katil pesakit hendaklah ditinggikan bagi mendapat daya tarikan yang sepatutnya.
KOMLIKASI TRAKSI TULANG

1. Jangkitan
Berlaku pada insisi steinment pin kerana luka tersebut terdedah pada persekitaran dan berisiko untuk dijangkiti oleh organisma. Tanda-tanda jangkitan telah berlaku ialah :

Kemerahan pada sekeliling luka insisi pin.
Discaj keluar dari luka insisi.
Nekrosis pada tisu sekeliling.
Pin menjadi longgar.
Sedikit kebengkakan .

2. Kerosokan pada saraf dan ligamen.
Hasil daripada traksi yang berlebihan menyebabkan saraf dan ligamen menjadi tegang. Kecederaan pada saraf juga terjadi disebabkan oleh individu yang melakukan prosedur tidak berpengalaman.

3. Traksi yang berlebihan.
Penggunaan pemberat yang melebihi daripada sepatutnya menyebabkan komplikasi lain terjadi.Contohnya tulang tiada penyembuhan disebabkan oleh tulang tidak bersentuhan dan menghalang pembentukan callus.

4. Otot mengecut.
Di sebabkan oleh penggunaan traksi tulang di dalam jangka masa yang panjang menghilangkan tone otot.Pesakit juga tidak melakukan senaman pada anggota badan yang tercedera dan yang tidak tercedera.

5. Kekakuan sendi.
Juga disebabkan oleh penggunaan traksi tulang di dalam jangka masa yang panjang dan pesakit tidak melakukan senaman.Sendi akan menjadi kaku dan sukar hendak digerakan.

6. Hypostatik pneumonia.
Limitasi di dalam melakukan pengembangan aveoli di dalam paru-paru. Posisi spine yang lama juga menyebabkan sekresi berada di dalam keadaan static dan dapat menggalakan jangkitan berlaku.

7. Sembelit.
Pesakit tidak mengambil diet harian yang tinggi fiber dan
keadaan yang berbeza daripada kebiasaannya.Pergerakan peristalsis
berkurangan semasa berbaring dalam jangka masa yang lama.

8. Bed sore.
Posisi pesakit yang tidak diubah setiap 2 jam menyebabkan
Integriti kulit berkurangan.Tekanan setempat yang berpanjangan menyebabkan tisu nekrosis dan memberikan median pembiakan organisma menjangkiti kulit.

9. Renal calculi
Peningkatan pada kalsium iaitu hypercalciuria.Keadaan ini menyebabkan urin berada dalam keadaan statik dan mendap di dalam pundi kencing.

EXTERNAL FIXATOR

Menurut Joan A.Rayle (1994), external fixator adalah satu rawatan ke atas tulang yang mengalami kepatahan. Penggunaan Steinment pin akan dapat membetulkan aligment tulang yang patah. Pin akan dipasang 2 atau lebih dan dihubungkan dengan rod (Connecting Rod) bagi menstabilkan tulang. External fixator dapat dibina dalam pelbagai bentuk mengikut kepatahan yang dalami. Bahan yang digunakan untuk membuat external fixator adalah aluminium, graphite, titanium dan light weight nylon. Pin mempunyai 2 jenis iaitu transfixing pins dan half pins.
External fixator digunakan di dalam kepatahan hancur dan terdapatnya tisu-tisu yang tercedera di sekeliling tulang.Membantu menyembuhkan tulang yang tiada proses penyembuhan dengan cara pergerakan tulang yang dilakukan sedikit demi sedikit pada setiap hari. Juga digunakan setelah rawatan internal fixator tidak dapat di lakukan akibat daripada jangkitan.
Cara pemasangan dilakukan dengan cara mencucuk pin masuk ke dalam tulang. Bahagian luar pin akan disambungkan kepada rod (External frame). Rod ini disambungkan pin oleh clam yang boleh ubah dan diketatkan oleh skru. External fixator dicipta bagi memegang tulang yang patah tanpa cas. Ini memudahkan para jururawat melakukan prosedur kejururawatan pada luka pada anggota yang terlibat. Pemasangan cas akan dilakukan setelah penyembuhan tulang berlaku dan external fixator akan dibuka. Pemasangan external fixator adalah selama 6 hingga 8 minggu sahaja [Ann Maher et al (1994)].
INDIKASI EXTERNAL FIXATOR

> Digunakan pada kepatahan terbuka dan terdapatnya kecederaan pada tisu-tisu sekeliling tulang. Luka tersebut perlukan pemerhatian, dressing atau skin grafting setiap masa. Cas tidak dapat dipasangkan.
> Kepatahan hancur (Communited fracture) yang tidak stabil dapat distabilkan sehingga proses penyembuhan berlaku.
> Kaedah internal fixator tidak dapat dilakukan akibat jangkitan pada tisu sekeliling tulang yang patah.
> Bagi mengurangkan risiko mendapat komplikasi yang serius akibat kepatahan yang banyak (Multiple Injury).
> Kepatahan yang tiada penyembuhan (Non union) dapat diberikan tekanan, dipotong sedikit dan di panjangkan sedikit demi sedikit di dalam jangka masa yang lama.Contohnya, kepatahan yang hilang sebahagian tulang yang terlibat.
KEBAIKAN EXTERNAL FIXATOR

* Merupakan imobilisasi awal pada kepatahan tulang.
* Kaedah yang sesuai bagi rawatan kepatahan yang melibatkan kecederaan pada tisu-tisu sekeliling tulang.
* Memudahkan prosedur kejururawatan dilakukan seperti dressing dan pemerhatian pada luka.
* Fragmen tulang yang patah dipegang dengan kuat dan tidak mengganggu pembentukan callus.
* Membenarkan sendi pada bahagian distal dan proximal bergerak bebas.
* Memberikan tekanan terus pada tulang dan mengembalikan posisi fragmen tulang dalam keadaan asal.
* Prosedur dapat di lakukan dengan cara teknik aseptik secara pembiusan setempat atau pun am.
* Altenatif rawatan setelah internal fixator tidak dapat di lakukan.
KOMPLIKASI EXTERNAL FIXATION

* Jangkitan pada lubang pin (pins tract), kulit dan tisu disekeliling. Merupakan cara perebakan jangkitan dari luar ke dalam tulang.
* Tarikan fragmen yang berlebihan pada tulang menyebabkan gap pada tulang. Tulang tidak akan bersentuh dan menyebabkan tiadanya penyembuhan(Non union).
* Tekanan yang kurang pada tulang akan melambatkan proses penyembuhan tulang.
* Potensi kepada kecederaan pada salur darah disebabkan oleh individu yang memasangkannya tidak mempunyai pengalaman dan pengetahuan.
COMPARTMENT SYNDROME
Definisinya ialah peningkatan tekanan di dalam bahagian otot yang di lindungi oleh fasia. Tekanan di dalam bahagian otot meningkat di sebabkan oleh berlakunya perfusi darah pada salur darah kapilari. Tekanan ini akan menekan tisu, saraf dan salur darah pada bahagian yang terlibat dan menjejaskan pengaliran darah kepada ke bahagian distal [Fredrick(2005)]. Boleh terjadi di 4 bahagian pada anggota bawah badan iaitu anterior, superficial posterior, deep posterior dan lateral. Compartment syndrome juga boleh terjadi di anggota atas, lumbar paraspinal, dan otot gluteal.
Acute compartment syndrome, ianya berlaku di dalam jangka masa yang singkat.Tanda-tandanya dapat dilihat dalam 30 minit selepas kurangnya pengaliran darah berlaku ke bahagian distal (Ann B. Maher et al(1994)).Memerlukan intervensi surgical bagi mengurangkan tekanan. Juga di kenali anterior tibia syndrome, dan lebih kerap terjadi pada kanak-kanak dibandingkan dengan orang dewasa [Mubarak &Carol (1979)].
Kronik compartment syndrome, ialah peningkatan tekanan di dalam bahagian otot disebabkan oleh latihan. Latihan yang berulangan akan menipiskan permukaan kapilari dan meningkatkan tekanan di dalam kapilari. Ini menyebabkan peningkatan pengaliran darah keluar (transcapillary) tanpa peningkatan penyerapan kembali (reabsortion). Peningkatan ini akan memberikan tekanan kepada bahagian-bahagian yang lain. Keadaan ini dapat di hilangkan dengan cara berehat dan mengurangkan kadar output jantung [Ann B. Maher & Susan W. Salmond (1994) ].

Gambarajah Bahagian Compartment Syndrome

PENYEBAB COMPARTMENT SYNDROME

1. Tekanan Luaran
1.1 Bandage yang terlampau ketat
1.2 Kecacatan pada penutupan facial
1.3 Penggunaan Anti Shock Garment
1.4 Posisi surgical

2. Peningkatan Bahagian Dalam Otot.
2.1 Trauma ( terutamanya kepatahan )
2.2 Masalah pendarahan atau anticoagulant
2.3 Terbakar
2.4 Pembaikan salur darah
2.5 Senaman
2.6 Sekatan salur darah vena
2.7 Ischamic
[Ann B. Maher (1994)].

RAWATAN

Rawatan utama adalah bertujuan untuk mengurangkan tekanan di dalam bahagian otot. Bagi penyebab luaran,lakukan bivalve cast, longgarkan bandage dan buka stoking dapat di lakukan. Bagi penyebab dalaman, anggota bahagian yang terlibat hendaklah di tinggikan melebihi paras jantung. Dengan cara ini pengaliran darah keluar daripada kapilari dapat dikurangkan. Jika keadaan berterusan, fasciotomy perlu dilakukan secepat yang mungkin. Dengan satu atau dua turisan pada bahagian kulit lateral dan medial akan dapat mengurangkan tekanan dan menstabilkan perfusi kapilari darah. Luka fasiotomy akan di biarkan terbuka untuk beberapa hari dan di dressing. Luka akan ditutup kembali pada 3 hingga 4 hari bagi anggota atas dan 4 hingga 5 hari bagi anggota bawah.. Luka ditutup dengan cara suture atau slice skin grafting (SSG).

Luka insisi fasciotomy pada bahagian lateral tibia.
TANDA-TANDA COMPARTMENT SYNDROME

Tanda-tanda compartment syndrome akan terjadi lebih kurang 30 minit selepas terjadinya pengurangan bekalan (ischemia) darah kebahagian otot-otot distal yang terlibat.

1. Paraesthesia
Merupakan tanda-tanda awal. Pesakit akan mengadu tidak dapat merasai bahagian anggota distal.
Ini disebabkan oleh tekanan pada saraf yang menyebabkan pesakit tidak lagi merasai kesakitan.

2. Kesakitan
Kesakitan akan bertambah apabila digerakan pada bahagian distal. Kesakitan tidak dapat di hilangkan dengan penggunaan ubatan analgesic. Kesakitan akan terus bertambah.

3. Pucat
Merupakan tanda-tanda lewat pada pesakit.
Bahagian distal akan menjadi pucat dan sejuk akibat daripada kekurangan pengaliran darah. Pengumpulan darah di dalam kapilari melebihi 3 saat.

4. Kelumpuhan ( paralysis )
Tanda-tanda lewat. Bermula dengan kelemahan untuk menggerakan anggota yang terlibat atau bahagian distal.Tekanan pada saraf menyebabkan anggota yang terlibat tidak dapat bergerak.

5. Pulselesness
Tanda-tanda lewat.Tiadanya pengaliran darah pada bahagian distal. Nadi dirasai amat lemah atau tidak dapat dirasai lagi pada bahagian distal. Doppler di gunakkan untuk membantu mengesan nadi.

Keseluruhan tanda-tanda ini terjadi akibat daripada tekanan ke atas saraf dan salur darah [Ann B. Maher et all (1994)].
BIODATA PESAKIT

Nama : Mohd Isa Bin Hassan
RN : 293972
Umur : 55 Tahun
Bangsa : Melayu
Agama : Islam
Jantina : Lelaki
Status : Berkahwin
Pekerjaan : Pembantu Am Rendah
Alamat : No 5637,
Rumah Awam Jalan Kolam Air,
78000 Alor Gajah,
Melaka.
Tarikh Masuk Wad : 23 Febuari 2005 @o1,16 tgh
Wad : D4 ( Orthopedik Lelaki )
Tarikh Keluar Wad : 08 Mac 2005
Jam 12.30 tgh

SEJARAH PERUBATAN
Pesakit tidak mengalami masalah kesihatan sebelum
masuk ke wad.

SEJARAH PEMBEDAHAN
Pesakit tidak pernah menjalani sebarang pembedahan
sebelum ini.

SEJARAH SOSIAL
* Tinggal bersama keluarga.
* Pesakit telah berkahwin dan mempunyai 4 orang anak.
* Anak kedua daripada 5 adik beradik.
* Bekerja sebagai Pembantu Am Rendah di sebuah sekolah
di Alor Gajah,Melaka.
* Merokok tetapi tidak meminum minuman keras.

AKTIVITI HARIAN PESAKIT

Pemakanan.
Masa makan yang teratur, sarapan pagi minum petang dan
makan malam. Gemar memakanan masakan yang pedas
dan tidak suka pada masakan yang terlampau manis.
Alahan terhadap masakan laut.
Rehat Dan Tidur.
Masa tidurnya hanya pada waktu malam. Bermula pukul
11:00 malam hingga 6:30 pagi. Masa tidur selama 7 jam.
Tiada amalan sebelum tidur.
Eliminasi
1. Mikturasi
Kekerapan sebanyak 4 kali sehari dan tiada masalah
yang di hadapi.
2. Defekasi
Kebiasaannya sekali sehari pada waktu pagi sahaja.
Tiada masalah yang di hadapinya..
Mobiliti
Pesakit dapat bergerak bebas sebelum mengalami kecederaan sekarang. Tidak mengamalkan senaman tetapi
sentiasa berkebun. Tiada gangguan dan tidak menggunakan sebarang alat bantuan untuk bergerak.
Kebersihan Diri
1. Mandi – Mandi sebanyak 3 kali sehari.
2. Rambut – Syampu rambut 2 minggu sekali dan
bercukur sekerap 3 hari sekali.
3. Mulut dan gigi – Sentiasa berkumur selepas makan.
Mengosok gigi pada sebelah pagi dan
sebelum tidur.
Emosi dan Rohani
Pesakit merasa bimbang terhadap kecederaan yang dialaminya dan tidak merasa selesa. Pesakit sentiasa mengerjakan solat 5 waktu. Perpepsinya terhadap rawatan hospital adalah baik kerana telah diberikan penerangan oleh Pegawai Perubatan dan jururawat yang bertugas.
PENGURUSAN PESAKIT

DI JABATAN KECEMASAN
23.02.2005 @ 1.15 tgh
Pesakit Mohd Isa telah tiba di Jabatan Kecemasan Hospital Melaka dengan ambulan dari Hospital Alor Gajah. Pesakit diiringi oleh atenden lelaki dan anak lelakinya. Pesakit telah mandapat rawatan awal di Hospital Alor Gajah.
Pesakit telah mendapat kemalangan semasa beliau pulang ke rumahnya semasa rehat bekerja. Motosikal yang dibawanya telah hilang kawalan di selekoh tajam menyebabkan beliau terbabas dan melanggar tiang telefon. Pesakit di bawa oleh orang awam ke Hospital Alor Gajah.
Semasa pemeriksaan di jalankan di Jabatan Kecemasan Hospital Melaka,
Aduan pesakit – Kesakitan pada bahagian kaki kirinya
– Tidak dapat berjalan
– Kesakitan apabila di tekan
– Sedikit kebengkakkan kelihatan

Tanda-Tanda Vital
Tekanan Darah : 130/88 mmHg
Nadi : 85 / minit
Pernafasan : 17 / minit
SPO2 : 100%
Suhu : 37 darjah selsius
Pemeriksaan Fizikal
* Tiada perdarahan pada bahagian kepala, telinga,mata,
hidung dan mulut.
* Tiada kesesakan nafas.
* Tiada kecederaan pada leher dan dada.
* Anggota atas dapat bergerak dengan baik.
* Anggota bawah – Kaki kanan boleh bergerak dengan baik
– Kaki kirinya
* Sakit
* Bengkak
* External rotasi
* Luka kecil pada lutut
Penilaian Glasgow Coma scale : 15/15

Pesakit dapat mengingati kejadian yang berlaku pada dirinya. Peg.Perubatan di Jabatan Kecemasan mengarahkan agar x-ray dilakukan pada kaki kiri beliau. Keputusan x-ray menunjukan beliau mengalami :
o Communited Fracture Left Mid-shaft of Tibia,
o Transvers Fracture Left Lower 1/3 of Fibula,
o Avulsion Fracture Left of Tibia Tuberosity

AP VIEW LATERAL VIEW
Rawatan yang telah di berikan kepada beliau ialah :
– Suntikan Intra otot Tramal 50mg
Bagi mengurangkan kesakitan yang di alaminya.
– Splin
Bagi mengurangkan pergerakan pada tulang
yang patah dan mengurangkan rasa kesakitan.
– Intravena Normal Saline 0.9% diteruskan.
Pesakit telah di masukkan ke wad Orthopedik lelaki D2 bagi mendapatkan rawatan yang selanjutnya terhadap kepatahan yang di alaminya.

23.02.05 @ 02:40 ptg
Pesakit telah dibawa masuk ke wad oleh seorang atenden kesihatan lelaki dan diiringi bersama anak lelakinya. Pesakit dibaringkan di atas troli dengan kaki kirinya dipasangkan splin dan tangan kanannya dimasukkan intravena Normal Saline. Pesakit disambut oleh jururawat bertugas dan menempatkan pesakit di Katil 26.

Pesakit telah dilihat oleh Pegawai Perubatan atas panggilan di wad.
– Glasgow Coma Scale 15/15
– Pengambilan sejarah pesakit
– Mekanisma penyebab kecederaan
– Pengambilan aduan pesakit – Pesakit memberitahu
kesakitan pada kaki kirinya.
– Pemeriksaan fizikal
o Tiada kecederaan pada anggota badan yang lain.
o Luka tercalar pada siku kirinya.
o Bahagian bawah kaki kirinya bengkak, tidak dapat di gerakan, luka tercalar, sakit apabila disentuh,tiada perdarahan kelihatan
– Pengambilan carta neurovascular
Warna : pink
Suhu : warm
Capillary filling : less 2 second
Oedema : Present
Pulse : Present
Numbness : Absent
Movement : Present
Sensation : Present

Rawatan yang telah diarahkan :
– Kaki kiri pesakit dipasangkan backslab atas lutut bagi menggantikan splin.
– Kaki ditinggikan dengan menggunakan bantal bagi mengurangkan pembengkakkan dan kesakitan.
– Intravena Normal Saline di teruskan.

Pesakit telah diberikan pakaian hospital. Orentasi wad telah dilakukan oleh jururawat dan pesakit direhatkan di atas katil.

3:30 ptg
Pesakit masih lagi mengadu kesakitan pada kaki kirinya. Kesakitan yang dirasakan melebihi apa yang sepatutnya di alami olehnya. Kesakitannya tidak dapat dilegakan dengan pemberian suntikan analgesic yang diarahkan oleh Pegawai Perubatan.Jururawat melakukan carta neutovaskular pada kaki kiri pesakit.
Collour : Pale
Suhu : 37 darjah selsuis
Oedema : present
Pulse : absent
Numbness : present
Movement : absent
Sensation : absent

Keadaan pesakit dilaporkan pada Pegawai Perubatan atas panggilan. Pesakit dilihat dan Pegawai Perubatan mendapati pesakit mengalami compartment syndrome. Jururawat diarahkan untuk membuat persiapan pada pesakit untuk ke dewan bedah dengan segera. Pesakit akan dilakukan fasciotomy,pemasangan traksi skeletal(calcaneus) dan tension band wire pada patela
PERSEDIAAN PESAKIT KE DEWAN BEDAH

Pesakit telah dimaklumkan oleh Pegawai Perubatan bahawa beliau akan menjalani pembedahan bagi merawat kesakitan yang di alaminya.
1) Pesakit tidak dibenarkan makan dan minum. Tujuannya agar gaster dan kolon dikosongkan untuk persediaan pembedahan di bawah bius am.
2) Periksa Borang persetujuan telah ditandatangani oleh pesakit setelah penerangan diberikan oleh Pegawai Perubatan.
3) Persedian kulit sterile dilakukan oleh jururawat.
4) Keputusan darah.
Full Blood Count(FBC)
Heemoglobin – 12.0
White Blood Cell – 18.3
Pletelate – 215
Group and Cross Matching – Kumpulan AB+
2 paint darah dibekalkan bagi persedian jika berlakunya perdarahan yang teruk.
5) Pemberian antibiotik yang diarahkan oleh Pegawai Perubatan.
Intravena Cefobid 1gm stat.
Pesakit telah menjalani pembedahan di bawah bius spinal. Pembedahan yang dilakukan ialah Fasiotomy,pemasangan pin calcaneus dan tension band wire pada patela.

PENJAGAAN SELEPAS PEMBEDAHAN
Pesakit dibawa balik ke wad dalam keadaan sedar dan peka pada sekeliling wad. Pesakit tidak dibenarkan makan sehingga perutnya berbunyi (paratelsis sound). Pengambilan tanda-tanda vital diambil dan direkodkan setiap jam selama 4 jam.
Tekanan Darah – 131/79 mmHg
Nadi – 80 seminit
Suhu – 37 darjah selsius
Pesakit dibaringkan di katil dalam keadaan supine. Kaki pesakit di tinggikan dengan BBf dan traksi calcaneus dilakukan. Pemerhatian pada luka pembedahan dilakukan setiap jam selama 4 jam dan 4 jam sekali selama 48 jam dan direkodkan.
Kaki kiri pesakit
– Capillary Filling – < 2second
– Nadi di rasai.
– Dapat menggerakan bahagian distal.
– Kesakitan dapat di kurangkan.
Pemberian intra vena Normal Saline diteruskan. Carta intake dan Output di rekodkan.
Arahan selepas pembedahan,
– Pemberian antibiotik intravena Cefobid 1gm bd x 4 hari
– Pemberian analgesik Tab.Paracetamol 1gm tds
– Dresssing dengan menggunakan Normal Saline sekali sehari(daily).
– Pemasangan traksi skeletal dimulakan pada pesakit.
– Buka jahitan(Suture to open) selepas 14 hari pembedahan.

Luka pembedahan insisi fasiotomy

Gambar x-ray Tension Band Wire yang dilakukan bagi merawat kepatahan avulsi Tibia Teburosity.
5.02.05 @ 11:00 pg
– Hari pertama selepas pembedahan.
– Pesakit berbaring di katil dan kaki ditinggikan dengan BBF.
– Diet seimbang di berikan.
– Dressing Normal Saline dilakukan pada luka pembedahan.
– Traksi calcaneun diteruskan.
– Tanda-Tanda vital BP – 135.75 mmHg
PR – 96/minit
Suhu – 37 darjah selsius
– Carta neurovascular
Collour : Pink
Suhu : warm
Oedema : absent
Pulse : present
Numbness : absent
Movement : present
Sensation : present
– Pemberian antibiotik dan analgesik diteruskan.

Pesakit berbaring dikatil dengan traksi tulang (Calcanuen) dan di tinggikan dengan Bohler Braun Frame (BBF).
Dressing di lakukan pada luka pembedahan fasiotomy setiap hari
26.02.05 @ 09:30pg
– Hari kedua selepas pembedahan
– Pesakit berbaring di katil
– Traksi diteruskan dan kaki di tinggikan dengan BBF.
– Pemberian antibiotik dan analgesik diteruskan.
– Dressing Normal Saline dilakukan pada luka fasiotomy dan jahitan pada lutut.
– Diet di berikan.
– Pemberian intra vena Normal Saline dihentikan.
– Tanda Vital BP – 118/70 mmHg
PR – 111/minit
Suhu – 37.5 darjah selsius

27.02.05 @ 9:45pg
– Hari ketiga selepas pembedahan
– Pesakit berbaring di katil
– Traksi diteruskan dan kaki di tinggikan dengan BBF.
– Pemberian antibiotik dan analgesik diteruskan.
– Dressing Normal Saline di lakukan pada luka fasiotomy dan jahitan dilutut.
– Diet di berikan.
– Tanda Vital BP – 128/75 mmHg
PR – 101/minit
Suhu – 37 darjah selsius
28.02.05 @ 9:45pg
– Hari keempat selepas pembedahan
– Pesakit berbaring di katil
– Traksi diteruskan dan kaki di tinggikan dengan BBF.
– Pemberian antibiotik di hentikan dan analgesik diteruskan.
– Dressing Normal Saline di lakukan pada luka fasiotomy dan jahitan pada lutut.
– Diet di berikan.
– Tanda Vital BP – 130/82 mmHg
PR – 115/minit
Suhu – 37 darjah selsius

01.03.05 11:00pg
– Hari ke-5 selepas pembedahan
– Pesakit berbaring di katil
– Traksi diteruskan dan kaki di tinggikan dengan BBF.
– Pemberian analgesik diteruskan.
– Dressing Normal Saline di lakukan.
– Diet di berikan.
– Tanda Vital BP – 113/79mmHg
PR – 112/minit
Suhu – 37 darjah selsius
– Pengambilan darah untuk investigasi
* BUSE/Creatinae
* Full Blood Count
* Random Blood Sugar

2.03.05 @ 11:00pg
– Hari ke-5 selepas pembedahan
– Pesakit berbaring di katil
– Traksi diteruskan dan kaki ditinggikan dengan BBF.
– Pemberian analgesik diteruskan.
– Dressing Normal Saline dilakukan.
– Diet diberikan.
– Tanda Vital BP – 127/78 mmHg
PR – 102/minit
Suhu – 37 darjah selsius
– Keputusan Investigasi
1. BUSE – Creatinine 86umol/L
– Urea 7.3 umol/L
– Sodium 140 umol/L
– Pottasium 3.4 umol/L
2. RBS – 5.0 mmol/L
3. FBC – Haemoglobin 8.7
– TWBC 18.1
– Platelet 387

Persediaan kulit sterile dilakukan bagi menjalani pembedahan pemasangan External fixation dan penampalan SSG pada luka fasciotomy pada keesokan harinya. Borang persetujuan pembedahan telah ditandatangani oleh pesakit. Penerangan mengenai pembedahan telah diterangkan oleh Pegawai Perubatan. Pesakit dinasihatkan berpuasa bermula pukul 12 tengah malam nanti. Ini adalah bertujuan mengelakkan komplikasi pembiusan terjadi. Pemberian intravena Normal Saline di mulakan kembali.

03.03.05 @ 08.05pg
– Persediaan pesakit ke dewan bedah.
– Periksa nama dan fail pesakit dengan betul.
– Periksa Borang Kebenaran Pembedahan telah ditandatangani oleh pesakit.
– Periksa x-ray pesakit dengan betul.
– Pastikan pesakit berpuasa.
– Pengambilan tanda-tanda vital.
BP – 128/83 mmHg
PR – 123/minit
Suhu – 37 darjah selsius
– Pakaikan pakaian dewan bedah pada pesakit.
– Pemberian analgesik dan antibiotik.
* Intra vena Pethedine 50 mg stat.
* Intra vena Cefobid 1gm stat.
Pesakit telah dibawa ke dewan bedah pada pukul 10:15 pagi.

NOTA PEMBEDAHAN

Tarikh : 02.03.2005
Masa mula : 12.03 tgh
Masa tamat : 01.55ptg
Antibiotik yang diberikan : Intravena Cefobid 1gm stat
Surgeon : Dr Azul
Pembantu : MA Omar
Anaesthetic : Dr Komala
Scrub : SN Sutijah
Pembedahan dilakukan di bawah bius spinal.
Pembedahan yang dilakukan : Pemasangan External Fixator
dan penampalan kulit(SSG) pada luka
fasciotomy.

02.30ptg
Pesakit di bawa kembali ke wad oleh atenden dewan bedah dan diiringi oleh jururawat. Pesakit sedar dan dibaringkan di katil dalam posisi supine tanpa batal. Pesakit tidak dibenarkan makam dan minum sehingga pergerakan usus berbunyi. Kaki kirinya ditinggikan dengan menggunakan bantal bagi mengelakkan pembengkakan terjadi Pengambilan tanda-tanda vital dan carta nuorovaskular diambil dan direkodkan setiap jam selama 4 jam.
Arahan Pegawai Perubatan selepas pembedahan :
– Ulangi x-ray selepas pembedahan dilakukan.
– Pemeriksaan luka SSG
Donor – 10 hari selepas pembedahan
Recipient – 5 hari selepas pembedahan
– Pemberian antibiotik diteruskan.
IV Cefobid 1gm bd x 4 hari.

04.03.05 @ 09:45pg
– Hari pertama selepas pembedahan di lakukan.
– Pesakit berbaring di atas katil dan kaki pesakit ditinggikan dengan menggunakan bantal bagi mengelakkan pembengkakkan
– Pemberian antibiotik di teruskan.
* Intravena Cefobid 1gm bd.
– Pemerhatian pada tempat pembedahan dilakukan.
* Tiada pendarahan kelihatan pada bandage.
– Dressing dilakukan dengan Normal saline pada jahitan pada lutut.
– Diet seimbang diberikan bagi menggalakkan pemyembuhan luka dan tulang.
– Tanda-tanda vital
BP – 137/82 mmHg
PR – 119/minit
Suhu – 37 darjah selsius
– Pesakit dirujuk oleh Pegawai Perubatan ke Physioterapi bagi mempelajari cara-cara penggunaan tongkat.

Keputusan x-ray di ambil menunjukkan;

AP VIEW LATERAL VIEW

Pemasangan External Fixator telah berjaya dilakukan

05.03.05 @ 09.45 pg
– Hari kedua selepas pembedahan.
– Pesakit berbaring di atas katil dan kaki masih ditinggikan bagi mengelakkan pembengkakan berlaku.
– Tanda-tanda vital di ambil dan di rekodkan.
BP – 112/65 mmHg
PR – 112/minit
Suhu – 37 darjah selsius
– Pemerhatian pada balutan tiada kesan darah kelihatan.
– Dressing dilakukan pada jahitan di lutut dan pin external fixation bagi mengelakan jangkitan berlaku.
– Pesakit diajar oleh Jurupulih Anggota cara-cara penggunaan tongkat semasa berjalan tanpa berat badan. (Non Weight Bearing Crutches (NWBC)).
– Pesakit mula berjalan-jalan di sekitar katil dengan menggunakan tongkat.
06.05.2005 @ 11:30 pg
– Hari ketiga selepas pembedahan.
– Pesakit berbaring di katil dan berjalan dengan menggunakan tongkat.
– Tanda-tanda vital di ambil.
BP – 123/78 mmHg
PR – 101/minit
Suhu – 37 darjah selsius
– Dressing Normal saline dilakukan pada jahitan dilutut dan pin external fixator bagi mengelakan jangkitan.
– Pemberian antibiotik di teruskan.
– Pemerhatian dilakukan pada balutan. Tiada kesan darah kelihatan.
07.03.2005 @ 12.45 tgh
– Hari keempat selepas pembedahan
– Pesakit berbaring di katil dan bergerak bebas dengan menggunakan tongkat.
– Kaki pesakit ditinggikan dengan bantal semasa pesakit berbaring di atas katil.
– Tanda-tanda vital di ambil,
BP – 129/83 mmHg
PR – 112/minit
Suhu – 37 darjah selsius
– Pemberian antibiotik di teruskan.
* Intravena Cefobid 1 gm bd.
– Dressing Normal saline di lakukan pada jahitan di lutut dan pin external fixator bagi mengelakan jangkitan berlaku,
– Pemerhatian pada luka pembedahan,tiada kesan darah kelihatan.
08.03.2005 @ 08:25 pg
– Hari kelima selepas pembedahan.
– Pemberian antibiotik dihentikan
– Pemeriksaan luka SSG, Recepient di lakukan
* Luka kering dan kemerahan,tiada pus kelihatan.
– Luka SSG, Donor hendaklah dilakukan pada 09.03.2005 dan suture to open jahitan pada lutut dilakukan pada 09.03.2005 di klinik kesihatan yang berdekatan.
– Luka SSG donor diarahkan didressing dengan menggunakan Urgatule.
– Pesakit telah didisjas pada pukul 9.40pg dan diarahkan datang untuk rawatan susulan di Klinik Orthopedik selepas 2 minggu akan datang (22.03.2005) bagi melihat perkembangan penyembuhan tulang.
– Pesakit dibekalkan dengan ubatan antibiotik dan analgesik.
* Tablet Zinnat 250mg bd x 1/52
* Cap. Tramal 50 mg prn

MASALAH KEJURURAWATAN SEBELUM PEMBEDAHAN

24.02.2005@ 02:45ptg
Diagnosa Kejururawatan
Kebimbangan berkaitan dengan kecederaan kepatahan kaki kirinya.
Matlamat
Pesakit tidak merasa bimbang selepas penerangan di berikan.
Nursing Intervensi
1) Menggalakkan pesakit memberitahu kebimbangan dengan mendengar setiap luahan kebimbangan pesakit dan memberikan kata-kata semangat.
2) Libatkan anggota keluarga pesakit untuk memberikan semangat kepada pesakit.
3) Memberikan penerangan mengenai kecederaan yang di alaminya. Tunjukkan gambar x-ray bahagian anggota yang mengalami kepatahan bagi menambahkan lagi kefahaman pesakit terhadap kecederaannya.
4) Terangkan perawatan yang sedang dilakukan dan perawatan yang akan datang untuk merawat pesakit. Pesakit memahami dan kurang berasa bimbang.
5) Memperkenalkan pesakit dengan pesakit lain yang mengalami kecederaan yang sama agar pesakit lebih bersemangat dan tidak berasa bimbang.
6) Beritahu pesakit aktiviti hariannya akan dibantu oleh jururawat.

Penilaian Semula – 26.02.2005 10.45pg
Pesakit kurang merasa bimbang dan dilihat lebih bersemangat menjalani setiap perawatan padanya.
24.02.2005@03.00ptg
Diagnosa Kejururawatan
Kebimbangan berkaitan dengan pembedahan yang akan dilakukan.
Matlamat
Pesakit kurang bimbang berkaitan dengan pembedahan
kecemasan fasciotomy yang akan dilakukan.
Intervensi Kejururawatan
1. Nilaikan tahap kebimbangan pesakit terhadap pembedahan yang akan dilakukan dengan mendengar aduan pesakit.
2. Penerangan mengenai tujuan pembedahan dilakukan pada bahagian yang terlibat dan caa-cara dilakukan.
3. Memberitahu pesakit bahawa pembedahan yang dilakukan adalah bagi merawat komplikasi yang berlaku pada kaki kirinya.
4. Tingkatkan semangat pesakit agar lebih yakin dengan perawatan pembedahan.
5. Libatkan anggota keluarga pesakit agar sentiasa memberikan sokongan pada pesakit.
6. Beritahu pesakit pembedahan akan diberikan bius separuh badan (spinal) terlebih dahulu. Dengan itu kesakitan tidak akan dirasai oleh pesakit semasa pembedahan.
7. Beritahu pesakit bahawa pembedahan dilakukan oleh Pegawai Perubatan yang berpengalaman bagi memberikan keyakinan diri untuk melakukan pembedahan.
Penilaian Semula – 24.02.2005@03:45ptg
Pesakit kelihatan tenang dan telah bersetuju untuk menjalani
pembedahan kecemasan fasciotomy.
24.02.2005@03:25pg
Diagnosa Kejururawatan
Kesakitan yang di alaminya pada bahagian kaki kirinya yang patah.
Matlamat
Pesakit merasa kurang sakit.
Intervensi Kejururawatan
1) Lakukan penilaian tahap kesakitan yang dialami oleh pesakit dengan
melihat mimik muka dan pernyataan pesakit.
2) Dengar aduan dari pesakit mengenai kesakitan yang dialaminya agar perancangan dapat di lakukan dengan sempurna.
3) Immobilisasikan kaki pesakit yang tercedera dengan menggunakan backslab bagi mengurangkan pergerakan dan mengekalkan aligment supaya kesakitan dapat dikurangkan.
4) Memberikan ubatan analgesik yang diarahkan oleh Pegawai Perubatan iaitu Intra otot Tramal 50mg stat. Tujuannya kesakitan dapat dikurangkan dengan bantuan ubatan.
5) Tinggikan kaki pesakit yang tercedera dengan menggunakan bantal agar kaki tidak membengkak. Ini dapat mengurangkan kesakitan.
6) Memberikan penjelasan bahawa kesakitan yang dialaminya di sebabkan oleh otot-otot yang spasm dan kepatahan pada kaki kirinya. Pesakit memahami akan punca kesakitan yang dialaminya.
7) Rancangkan perawatan kejururawatan yang ingin dilakukan dan lakukan serentak agar pesakit dapat berehat tanpa gangguan.
8) Penjagaan perawatan dilakukan dengan lemah lembut bagi mengekalkan situasi pesakit dalam keadaan selesa.
9) Pengambilan carta neurovascular mendapati pesakit mendapat komplikasi kepatahan iaitu Compartment Syndrome. Pesakit dihantar ke dewan bedah untuk menjalani pembedahan fasiotomy bagi mengurangkan kesakitan. Prosedur dilakukan oleh Pegawai Perubatan.

Penilaian Semula – 25.02.2005@12.30tgh
Pesakit memberitahu kesakitannya berkurangan setelah menjalani
pembedahan kecemasan fasiotomy.

01.03.2005@02:45ptg
Diagnosa Kejururawatan
Pesakit merasa bimbang berkaitan dengan pembedahan pemasangan
External fixator pada kaki kirinya.
Matlamat
Pesakit kurang merasa bimbang berkaitan pembedahan pemasangan
External fixator pada kaki kirinya.
Intervensi Kejururawatan
1. Nilaikan tahap kebimbangan pesakit berkaitan dengan pembedahan yang akan dilakukan dengan mendengar aduan pesakit.
2. Berikan penerangan kepada pesakit bahawa pemasangan external fixator merupakan rawatan pembedahan untuk kaki kirinya.Ini bertujuan untuk mempercepatkan penyembuhan dan penyantuman tulang.
3. Terangkan cara-cara pemasangan external fixator dilakukan dan beritahu pesakit bahawa Pegawai Perubatan berpengalaman yang akan melakukan pemasangan tersebut. Pesakit akan merasa lebih yakin untuk menjalani pembedahan.
4. Libatkan anggota keluarga bagi memberikan sokongan kepada pesakit.
5. Beritahu pesakit bahawa bius akan diberikan sebelum pembedahan dilakukan. Dengan itu kesakitan tidak akan dirasai semasa pembedahan dilakukan.
Penilaian Semula 02.03.2005@08:45pg
Pesakit kelihatan tenang dan bersetuju untuk menjalani pembedahan
pemasangan external fixator.
24.02.2005@03.25pg
Diagnosa Kejururawatan
Defisit pengetahuan berkaitan dengan traksi tulang (calcaneun).
Matlamat.
Pesakit dapat mengetahui tujuan traksi skeletal dilakukan.
Intervensi Kejururawatan
1. Lakukan penilaian terhadap pengetahuan pesakit terhadap traksi skeletal dengan cara bertanya pada pesakit.
2. Beritahu pesakit tujuan traksi skeletal dilakukan adalah untuk immobilisasi tulang yang patah dan mengelakkan spasm otot-otot di sekeliling tulang.
3. Tunjukkan pesakit kepada pesakit yang lain agar pesakit mempunyai gambaran sistem traksi yang akan dipasang pada beliau.
4. Beritahu pesakit bahawa pemasangan traksi skeletal adalah rawatan sementara untuk menunggu rawatan pembedahan.
5. Beritahu pesakit bahawa pemasangan traksi skeletal akan di lakukan dengan bius dan pesakit tidak akan merasai kesakitan.
6. Beritahu pesakit selepas pemasangan traksi skeletal, kaki pesakit akan di ampu dengan menggunakan BBF bagi mengelakkan kebengkakan berlaku.
7. Beritahu pesakit traksi skeletal mempunyai prinsip-prinsipnya iaitu :
Kaki pesakit di abduksi 45 darjah.
Jari kedua, apex tulang patella dan anterior superior illiak spine mestilah selar.
Tiada geseran pada tali dan pemberat dan tidak menyentuhi lantai.
Katil pesakit hendaklah ditinggikan bagi mendapat daya tarikan yang sepatutnya.
8. Beritahu pesakit bahawa aktiviti harian beliau akan dibantu oleh jururawat.
Penilaian Semula – 24.02.2005@03.45pg
Pesakit dapat memahami tujuan traksi skeletal dilakukan dan
prinsip-prinsip traksi skeletal sama-sama di kekalkan.

MASALAH KEJURURAWATAN SELEPAS PEMBEDAHAN

03.03.2005@04:00ptg
Diagnosa Kejururawatan
Potensial infeksi berkaitan dengan luka pembedahan fasiotomy.
Matlamat
Pesakit tidak mengalami infeksi luka pembedahan fasciotomy.
Intervensi Kejururawatan
1. Perhatikan pembalut luka selepas pesakit balik dari dewan bedah. Lihat sebarang kesan darah pada pembalut.
2. Lakukan reinforce dengan menggunakan gauze sterile jika terdapat kesan perdarahan pada pembalut. Medium yang lembab akan menggalakkan pembiakkan organisma.
3. Monitor suhu pesakit setiap 4 jam sekali bagi mengesan demam. Jika demam itu menandakan berlakunya proses inflamasi pada luka.
4. Lakukan dressing dengan teknik aseptic selepas pemeriksaan luka di lakukan oleh Peg.Perubatan.
5. Antibiotik di berikan mengikut arahan Pegawai Perubatan iaitu Intra vena Cefobid 1gm bd.
6. Nasihatkan pesakit mengamalkan diet seimbang bagi menggalakkan penyembuhan luka fasciotomy dan peningkatan pertahanan badan.
7. Beritahu kepada Pegawai Perubatan jika luka fasiotomy pesakit menunjukkan tanda-tanda infeksi.
8. Alaskan dengan dressing towel yang bersih dan tukar setiap kali dressing dilakukan.
9. Beritahu pesakit cara-cara menjaga kebersihan luka fasiotomy seperti jangan basahkan balutan, tidak menyentuh luka dressing dengan jari dan tidak menyapukan ubatan tradisoanal di tempat luka fasciotomy.
Penilaian Semula – 02.02.2005@08:35pg
Luka pesakit kelihatan kemerahan dan suhu pesakit di dalam
lingkungan 37 darjah selsius.

04.03.2005@1045pg
Diagnosa Kejururawatan
Gangguan imej berkaitan dengan pemasangan external fixator.
Matlamat
Pesakit dapat menerima external fixator sebagai sebahagian dari dirinya.
Intervensi Kejururawatan
1. Dengar sebarang aduan dan pertanyaan dari pesakit mengenai pemasangan external fixator.
2. Beritahu pesakit jangka masa yang diperlukan untuk beliau memakai external fixation iaitu 6 minngu hingga 8 minggu.
3. Libatkan anggota keluarga pesakit mengenai pengetahuan terhadap external fixator.
4. Suruh pesakit memakai kain sarung agar dapat menutupi external fixator. dengan itu orang ramai tidak dapat melihat external fixator.
5. Beri perangsang kepada pesakit agar tabah manghadapi kehidupan harian.
6. Ajarkan pesakit cara-cara penggunaan tongkat dengan betul agar pesakit tidak merasa keterbatasan pergerakan dengan pemasangan external fixator.

Penilaian Semula. 05.03.2005@03:15ptg
Pesakit tidak berasa segan dengan pemasangan external fixator
dan dapat bergerak bebas.
05.03.2005@02:30
Diagnosa Kejururawatan
Potensi infeksi berkaitan dengan “pin tract” external fixator.
Matlamat
Pesakit tidak mendapat infeksi pada “pin tract” external fixator.
Intervensi Kejururawatan
1. Lakukan pemerhatian pada “pin site” bagi mengesan tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, pin menjadi loggar, discaj keluar melalui pin tract.
2. Monitor dan rekodkan suhu badan pesakit setiap 4 jam sekali bagi mengesan demam. Jika demam itu menandakan proses inflamasi berlaku.
3. Lakukan dressing setiap hari pada pin tract dan external fixator dengan mengamalkan teknik-teknik aseptik.
4. Pemberian antibiotik setiap 8 jam seperti yang diarahkan oleh Pegawai Perubatan.
5. Pegambilan diet seimbang tinggi protein akan membantu penyembuhan dan meningkatkan pertahanan badan.
6. Berikan pendidikan kesihatan berkaitan dengan panjagaan kebersihan pada pin tract bagi mengelakkan infeksi berlaku.

Penilaian Semula – 06.03.2005@03:45ptg.
Infeksi tidak berlaku pada pin tract external fixator.
06.03.2005@12.00tgh
Diagnosa Kejururawatan
Defisit pengetahuan berkaitan dengan cara-cara penggunaan tongkat.
Matlamat
Pesakit dapat menggunakan tongkat dengan cara yang betul.
Intervensi Kejururawatan
1. Teragkan kepada pesakit tujuan penggunaan tongkat iaitu untuk memudahkan pesakit bergerak dan dapat melakukan aktiviti-aktiviti harian.
2. Beritahu pesakit kepentingan penggunaan tongkat semasa berjalan tanpa berat badan (Non Weight Bearing Cructh).
3. Tujukkan bahagian-bahagian tongkat seperti axillary pad, pemegang tangan (hand grip), bar boleh laras dan getah pada bahagian hujung.
4. Laraskan bar dan pemegang tangan megikut ketinggian pesakit.
5. Ajar pesakit cara perimbangan badan semasa berdiri dengan satu kaki dan menggunakan tongkat.
6. Beri pesakit makan dan minum sebelum memulakan latihan berjalan agar pesakit akan mempunyai tenaga.
7. Ketatkan ikatan kain atau seluar pesakit agar tidak tercabut semasa menggunakan tongkat.
8. Pastikan lantai tidak licin dan mempunyai ruang yang luas agar pesakit tidak terjatuh semasa berjalan dengan tongkat.
9. Tunjukkan cara penggunaan tongkat iaitu 3 point gait dan swing to dan cara menaiki tangga serta menuruni tangga.
10. Suruh pesakit melakukan cara-cara tersebut tanpa memijak kaki kirinya (NWBC). Sentiasa bersama pesakit untuk memberikan keyakinan kepada pesakit.
11. Beri pendidikan kesihatan mengenai keselamatan semasa menggunakan tongkat. Ketatkan skru pada tongkat dan gantikan getah pada hujung tongkat jika haus.

Penilaian Semula – 07.03.2005@01:15ptg
Pesakit boleh menggunakan tongkat untuk bergerak dan melakukan aktiviti harian.

08.03.2005@09:00pg
Diagnosa Kejururawatan
Defisit pengetahuan berkaitan dengan :
1. Penjagaan External fixator dan luka Split Skin Grafting (SSG).
2. Pemakanan.
3. Ubatan.
Matlamat
Pesakit dapat memahami tentang penjagaan External Fixator dan luka
Split skin grafting, pemakanan dan ubatan.
Intervensi Kejururawatan
1. Penjagaan external fixation dan luka splint skin grafting.
– Ajar pesakit cara-cara melakukan pemerhatian pada luka SSG dan pin tract external fixator.
– Beritahu pesakit jika terdapat tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, discaj yang keluar, bengkak sakit dan kemerahan suruh pesakit datang dengan segera ke klinik yang berdekatan atau hospital bagi mendapatkan rawatan selanjutnya.
– Cuci luka setiap hari di klinik kesihatan yang berdekatan untuk mempercepatkan penyembuhan luka dan mengelakkan berlakunya infeksi.
– Beritahu pesakit supaya tidak melonggarkan skru pada external fixation. Ini akan menjejaskan keberkesanan external fixator.
2. Pemakanan.
– Beritahu pesakit agar mengamalkan diet seimbang tinggi protein bagi mempercepatkan proses pemyembuhan luka dan tulang serta meningkatkan pertahanan badan untuk melawan infeksi.
– Diet seimbang juga akan memberikan tenaga kepada pesakit untuk berjalan dengan menggunakan tongkat.
– Galakkan pesakit mengambil makanan tinggi fiber seperti sayur-sayuran dan buah-buahan bagi mengelakkan sembelit.
3. Ubatan
– Beritahu pesakit agar sentiasa mengikut arahan pengambilan ubatan yang dibekalkan iaitu, Tablet Zinnat 250mg bd selama seminggu bagi mengelakkan infeksi.
– Nasihatkan pesakit agar mengambil ubatan analgesik seperti Kapsul Tramal 50mg PRN jika perlu sahaja. Ubatan diambil selepas makan atau di makan dengan ubatan antacid seperti Magnesium Trisilicate (MMT). Ini adalah untuk mengelakkan terjadinya gastritis.
Nasihatkan pesakit agar mengikuti tarikh rawatan susulan di Klinik Orthopedik.Tujuannya ialah untuk melihat perkembangan perawatan yang dilakukan ke atas kaki kirinya yang patah.

Penilaian Semula – 08.03.2005@10:00pg
Pesakit memahami tentang penjagaan external fixator, luka split skin grafting, pemakanan dan ubatan yang perlu di ambil.
KESIMPULAN
Pesakit Mohd Isa Bin Hassan telah mendapat kemalangan jalan raya
pada 23.02.2005 @ 12.00 tengah hari telah mendapat rawatan awal di Hospital Alor Gajah. Beliau telah di rujuk ke Hospital Melaka bagi mendapatkan rawatan selanjutnya. Pesakit telah didiagnoskan mengalami kepatahan tertutup Communited Fracture Left Mid-shaft of Tibia, Fracture Left Lower 1/3 of Fibula dan Avulsion Fracture Left of Tibia Tuberosity. Beliau dimasukkan ke Wad 2 Orthopedik Lelaki di Hospital Melaka.
Pesakit telah menjalani pembedahan kecemasan fasiotomy bagi merawat compartment syndrome yang berlaku akibat komplikasi kepatahan pada kaki kirinya pada 23.02.2005 @ 4.00ptg.Traksi skeletal (calcaneun) dipasang sementara menunggu rawatan pembedahan dilakukan bagi merawat kepatahan tulang tibia beliau. Pada 03.03.2005 @ 10:15pg sekali lagi pesakit dimasukkan ke dewan bedah bagi memasang external fixator. Pesakit telah dipasangkan external fixator bagi merawat kepatahan tulang tibia dan Split Skin Grafting di letakkan di luka pembedahan fasciotomy.
Selama 13 hari pesakit berada di wad, pesakit tidak mengalami infeksi pada luka pembedahan Split Skin Grafting dan juga pin tract external fixator. Pesakit telah dibenarkan pulang ke rumah pada 08.03.2005 dan melakukan dressing di klinik kesihatan yang berdekatan. Pesakit diminta datang ke Klinik Orthopedik selepas 2 minggu bagi menilai perkembangan dan keberkesanan rawatan terhadap beliau.

BIBLIOGARAFI

[1]. Ann B.M Susan Ws,Teresa (1994) ORTHOPAEDIC NURSING, W.Bsaunder.
Company : Philadelphia.
[2]. Brayn E.B et al (1994) PARAMEDIC EMENGENCY CARE, Second Edition,
Brady & Prentice Hall Division : United Kingdom.
[3]. Carola et al (1990) HUMAN ANATOMY & PHYSIOLOGY, McGraw-Hill
Publising Company : Aukland.
[4]. Dana C.M (1983) EXTERNAL SKELETAL FIXATION , East Preston Street
Baltimore : United State Of America.
[5]. David J.Dandy (1989) ESSENTIAL ORTHOPAEDIC AND TRAUMA,
Logman Singapore Publisher (Pte) Ltd : Singapore
[5]. Frederick A.M (01.04.2005), ABOUT COMPARTMENT SYNDROME,
http : ///www.ortho.washington.edu.
[6]. Gary At and Kevin Td (1993) HUMAN ANATOMY & PHYSIOLOGY, Second
Edition, Mosby-Year Book Inc : St Lois MO.
[7]. Wynsberhe D.V et al (1995) HUMAN ANATOMY & PHYSIOLOGY, Third
Edition, Mc Graw-Hill Inc : Aukland.
1